Vårt team

Vårt team är kvalificerat och multiprofessionellt. Här arbetar läkare med specialistkompetens i psykiatri, sjuksköterskor, legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter, rehabkoordinator och sekreterare. Vi tillämpar evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Vården bygger på respekt för patientens rätt till självbestämmande och integritet. Patientens behov står alltid i centrum hos oss.

Här finns vi Klicka här för att se karta

Kontakta oss