Kontakt

TINA-MOTTAGNINGEN BILLDAL

Kontakta oss via 1177.se 

info@tina-mottagningen.se
Tel: 031-89 38 80
Fax: 031-89 38 87

Fakturaadress
PDF-FAKTUROR mailas till:
inbox.lev.85013@arkivplats.se

Öppettider

Måndag till torsdag 08:00–16:30
Fredag 09:00–16:30

Angående Medicinsk bedömning av arbetsförmåga,
se undersida
Arbetsförmågeutredning

Hitta hit

Vår BESÖKSADRESS är
Kungsporten 2 A, 427 50 Billdal
Buss: X3 (f d Blå express), hållplats Bolsheden
Bil: Säröleden/väg 158, ta avfart Lindåsmotet mot Lindomevägen.
I rondellen ta in på Bolshedens industriväg och sedan första vänster in mot Kungsporten.

Här finns vi Klicka här för att se karta

Kontakta oss