För själen med hjärtat

För själen med hjärtat

Tina mottagningen - specialmottagning psykiatri

Specialistmottagning 
psykiatri

TINA-mottagningen är en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Billdal, norra Halland, precis på gränsen mellan Göteborg och Kungsbacka kommun. Verksamheten är bemannad med ett kvalificerat och multiprofessionellt team bestående av specialistläkare i psykiatri, sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter. Mottagningen erbjuder utredning och behandling av patienter med depression och bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD och autistiska tillstånd. I teamet finns mycket god allmänpsykiatrisk och neuropsykiatrisk kompetens och även specialkompetens inom angränsande tillstånd såsom stressutlöst psykisk ohälsa, s k utmattningssyndrom. Psykologerna arbetar framförallt enligt kognitiv psykoterapeutisk modell men annan psykoterapi kan vid behov erbjudas. Stödkontakt och coaching erbjuds av sjuksköterska och kurator. Det finns väletablerade vårdprogram för litium-behandling och medicinsk behandling av ADHD.

Du som patient söker bäst via remiss från din läkare på vårdcentralen eller annan specialist då vi vill se att man uteslutit att det finns någon bakomliggande somatisk problematik som bidrar till symtombilden, samt att man säkerställt att det inte föreligger missbruk av alkohol och eller narkotika.

Du som vårdgivare är varmt välkommen att skicka remisser till oss. Vi ber er förtydliga hur ni uteslutit att bakomliggande somatisk problematik bidrar till symtombilden, samt hur ni uteslutit att det föreligger missbruk av alkohol och eller narkotika. När vi fått svar på dessa frågor kan vi bedöma om vi kan ta emot patienten. Vi arbetar för en snabb handläggning och att hålla vårdgarantin som är 2 månader. F n kan vi tyvärr inte hålla den p g a ett högt tryck med nya remisser.

TINA-mottagningen har Ramavtal med Göteborgs kommun och kranskommuner för medicinsk utredning av arbetsförmåga. Läs mer under Arbetsförmågeutredning.

Öppettider

Vardagar kl 08:00–16:30
Fredagar kl 09:00–16:30
info@tina-mottagningen.se

AKTUELLT PÅ TINA-MOTTAGNINGEN

6 October, 2023

RECEPTFÖRFRÅGAN - enbart via 1177.se För ökad säkerheten kring dina...

Tina-mottagningen

Kvalitets och miljöpolicy – för själen med hjärtat

TINA-mottagningen AB är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som bedriver specialistpsykiatri enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på ett säkert, patientcentrerat och välorganiserat sätt. Här är våra riktlinjer för vårt miljö & kvalitetsarbete:

Vi har ett tydligt ledningssystem för att förebygga vårdskador, analysera risker och arbeta med ständiga förbättringar. Vi bedriver en systematisk egenkontroll.

Vårt motto är ”för själen med hjärtat” och våra ledord i det dagliga arbetet är: engagemang, kompetens och ansvarstagande (EKA).

Vi strävar efter att de patienter som utreds och behandlas hos oss ska vara nöjda med den vård vi tillhandahåller.

Vi som arbetar på TINA-mottagningen ska vara så miljöeffektiva som det är möjligt i vår verksamhet och vi arbetar för skydda miljön och förebygga förorening.

Vi ska självklart följa de miljölagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.

Billdal 2023-01-24

Christina Ysander
Verksamhetschef

 

Här finns vi Klicka här för att se karta

Kontakta oss