Om TINA-mottagningen

Viktig information till patienter och vårdgrannar

Patienter från Halland, Västra Götaland och andra landsting och regioner har rätt att söka vård på TINA-mottagningen. Vi finns i Billdal, bara ett stenkast från centrala Göteborg. Nära och lättillgängligt, men ändå med en känsla av lantligt, vänligt lugn. Det finns bilparkering utanför entrén och buss X3 (f d Blå express) från Göteborg stannar på hållplats Bolsheden strax intill.

Patientavgifterna är samma som hos ”offentliga vårdgivare”. Frikort gäller.

Verksamheten är bemannad med ett kvalificerat och multiprofessionellt team bestående av specialistläkare i psykiatri, sjuksköterskor och psykologer med psykoterapeutisk vidareutbildning och neuropsykiatrisk specialistkompetens.

Mottagningen erbjuder utredning och behandling av patienter med depression, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsvariationer exempelvis ADHD och autistiska tillstånd samt utredning och behandling av utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa. I teamet finns både allmänpsykiatrisk och neuropsykiatrisk kompetens vad gäller utredningar och behandlingar. Psykologerna arbetar framförallt enligt kognitiv psykoterapeutisk modell.

Stödkontakt och coaching ges av sjuksköterska och allt behandlingsarbete utförs enligt väletablerade vårdprogram.
TINA-mottagningen har också ramavtal med Göteborgs kommun och kranskommuner för medicinsk utredning av arbetsförmåga. Se undersida Arbetsförmågeutredning.

Här finns vi Klicka här för att se karta

Kontakta oss