Vårt team

Vårt team är kvalificerat och multiproffessionellt. Här arbetar läkare med specialistkompetens i psykiatri, sjuksköterskor med specialistutbildning psykiatri, och legitimerade psykologer med psykoterapeutisk vidareutbildning och neuropsykologisk specialistutbildning. Vi tillämpar evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Vården bygger på respekt för patientens rätt till självbestämmande och integritet. Patientens behov står alltid i centrum hos oss.

Här finns vi Klicka här för att se karta

Kontakta oss

Please leave this field empty.