För själen med hjärtat

För
själen
med hjärtat

Tina mottagningen - specialmottagning psykiatri

Specialistmottagning 
psykiatri

TINA-mottagningen är en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Billdal, norra Halland, precis på gränsen mellan Göteborg och Kungsbacka kommun. Verksamheten är bemannad med ett kvalificerat och multiprofessionellt team bestående av specialistläkare i psykiatri, sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter.

Mottagningen erbjuder utredning och behandling av patienter med depression och bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD och autistiska tillstånd.

I teamet finns mycket god allmänpsykiatrisk och neuropsykiatrisk kompetens och även specialkompetens inom angränsande tillstånd såsom stressutlöst psykisk ohälsa, s k utmattningssyndrom. Psykologerna arbetar framförallt enligt kognitiv psykoterapeutisk modell men annan psykoterapi kan vid behov erbjudas. Stödkontakt och coaching erbjuds av sjuksköterska. Det finns väletablerade vårdprogram för litium-behandling och medicinsk behandling av ADHD.

Du som patient söker bäst via remiss från din läkare på vårdcentralen eller annan specialist men det går även att söka direkt via en egenremiss.

Du som vårdgivare är varmt välkommen att skicka remisser till oss.
Vi arbetar för en snabb handläggning och att hålla vårdgarantin som är 3 månader.

TINA-mottagningen har Ramavtal med Göteborgs kommun och kranskommuner för medicinsk utredning av arbetsförmåga. För mer information se Ramavtal

Öppettider

Vardagar kl 08:00–16:30
Lunchstängt kl 12:00–13:00
Du når oss bäst på mail:
info@tina-mottagningen.se

Aktuellt på TINA-mottagningen

AKTUELLT PÅ TINA-MOTTAGNINGEN

15 March, 2020

MED ANLEDNING AV DET NYA CORONAVIRUSET Om du har feber,...

 

Tina-mottagningen

 

Kvalitets och miljöpolicy
– för själen med hjärtat

TINA-mottagningen AB är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som bedriver kvalificerad specialistpsykiatri enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på ett säkert, patientcentrerat och välorganiserat sätt. Vi har ett tydligt ledningssystem för att förebygga vårdskador, analysera risker och arbeta med ständiga förbättringar. Vi bedriver en systematisk egenkontroll.

Vårt motto är ”för själen med hjärtat”

Vårt kvalitetsmål är att de patienter som utreds och behandlas hos oss ska vara nöjda med den vård vi tillhandahåller. Vi följer självklart de lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.

Vi som arbetar på TINA-mottagningen ska vara så miljöeffektiva som det är möjligt i vår verksamhet och vi arbetar för att förebygga förorening.

Certifikat

Här finns vi Klicka här för att se karta

Kontakta oss

Please leave this field empty.